Dobrovoľní hasiči z obce Tvarožná oslávia svoje 135. výročie slávnosťou a požehnaním novej zástavy.

14.07.2015 08:00

     Ideálnou príležitosťou pripomenúť si dôležitosť hasičských zborov, ich významné postavenie a funkciu v obciach a mestách, sú výročné oslavy, spojené s požehnaním zástavy. Oslavy 135. výročia DHZ Tvarožná, ktoré sa uskutočnia 19. júla 2015 za účasti hostí z Prezídia DPO SR, predstaviteľov okresného úradu, riaditeľa HaZZ, starostov, veliteľov a predsedov hasičských zborov z okolitých obcí, budú tiež dôstojnou pripomienkou a oslavou hasičských tradícií. Špeciálnymi hosťami osláv budú hasiči z partnerského dobrovoľného hasičského zboru z talianskej obce Terzolas. Súčasťou osláv bude aj uniformovaný sprievod  HZ, kladenie vencov a pocta zosnulým hasičom, slávnostné vyznamenanie domácich i talianskych hasičov a svätá omša v chráme sv. Mateja, spojená s požehnaním  novej slávnostnej zástavy, ktorú pre DHZ Tvarožná vyrobila česká firma Alerion.

     Hasiči zachraňujú ľudské životy, bojujú s ohňom i vodou, pomáhajú pri prírodných katastrofách i dopravných nehodách. U svojich členov posilňujú vedomie hodnôt, akými sú odvaha a priateľstvo. Svedkami týchto udalostí sú aj hasičské symboly – nositelia histórie, príbehov a poslania každého hsičského zboru.

     „Symboly, ktoré z generácie na generáciu odovzávajú posolstvo hasičských tradícií, vyšité do hodvábu, saténu alebo zamatu, svojimi motívmi poodhaľujú tajuplnú minulosť a históriu,“ hovorí Tomáš Pokorný, majiteľ firmy Alerion, ktorá pre DHZ Tvarožná vyrobila novú slávnostnú zástavu, ktorá na oslave 135. výročia bude slávnostne požehnaná. „Grafický návrh zástavy vychádza zo slovenských hasičských tradícií, akými je napríklad bohatá rohová výšivka. Hlavné motívy zástavy – postava sv. Floriána a znak obce Tvarožná sú umiestnené diagonálne na modrom a červenom podklade. Modrá farba Royal a červená Rosso symbolizujú oheň a vodu. Zástava je vyrobená z prémiového zamatu a po obvode ozdobená zlatými strapcami,“ dodáva k procesu výroby zástavy Tomáš Pokorný.

 

     Oslavy 135. výročia DHZ Tvarožná začnú v nedeľu 19. júla 2015 o 9:00 hod. slávnostným sprievodom hasičov a pozvaných hostí od hasičskej zbrojnice na cintorín, kde budú v rámci pocty zosnulým hasičom položené vence. O 10:00 hod. bude slávnosť pokračovať svätou omšou v rímsko-katolíckom chráme sv. Mateja. Súčasťou omše bude aj slávnostné požehnanie novej zástavy DHZ.

     Nasledovať bude slávnostný uniformovaný sprievod hasičov, smerujúci pred hasičskú zbrojnicu, kde budú oslavy pokračovať hymnou a „Hasičským otčenášom“, pripomenutím histórie DHZ od jeho vzniku, ocenením domácich hasičov i hasičov z partnerského dobrovoľného zboru z talianskej obce Terzolas a odovzdaním pamätných plakiet hosťom.

     Súčasťou osláv bude aj výstava historických hasičských automobilov a historickej hasičskej výzbroje, ukážky hasičskej techniky, guláš, hudobný program a ďalšie sprievodné programy pre občanov obce.

 

Viac informácií o procese návrhov a výroby slávnostných zástav a znakov nájdete na www.alerion.cz.